Romani značenje

Romani, zajednički naziv za narode koji govore romanskim jezicima: Talijane (i Sardince), Rumunje (uključujući i Moldavce, Vlahe, Cincare), Francuze (i Korzikance), Španjolce, Portugalce, Galjege, Katalonce, Retoromane.