Rogowski značenje

Rogowski, Ludomir Michał (1881–1954), polj. skladatelj; od 1926. živio u Dubrovniku. Simfonijske, scenske, vokalne, komorne, crkv. skladbe pod utjecajem kasnoga impresionizma te nadahnute slav. poganstvom i istočnjačkim glazb. temama i ritmom; stvara tzv. slav. ljestvicu iz perz. i cjelostupanjske ljestvice. Opera Tamara; misterij Čudo sv. Vlaha; kantate, zborovi, kat. himne; programna glazba (rapsodije Titova; Partizanska; Šumska). Glazb. ogledi. Novele (Iz zemlje sestre Tuge).