rog značenje

rog, limeno puhačko glazbalo; cijev duga oko 5,5 m, višestruko kružno zavinuta, završava širokom ljevkastom zvučnicom. Glasovite solističke skladbe za r. skladali su A. Vivaldi, J. Haydn, W. A. Mozart, C. M. Weber, P. Hindemith.