Roentgen značenje

Roentgen, David (1743–1807), njem. majstor pokućstva u stilu rokokoa i klasicizma; radio u Parizu za franc., njem. i rus. dvorove.