Robespierre značenje

Robespierre, Maximilien de (1758–94), franc. revolucionar; odvjetnik; vođa montanjara u Konventu; 1793. postaje članom Komiteta javnoga spasa i usmjerava jakobinsku diktaturu; protivnik hebertista i »pomirljivih« (1794); srušen u uroti 9. thermidora (27. 7) 1794. i sutradan smaknut sa suradnicima L. A. de Saint-Justeom i G. Couthonom; stekao nadimak »Nepotkupljivi«.