Rist značenje

Rist, Charles (1874–1955), franc. ekonomist; istraživač monetarnih odnosa i povijesti novčanih teorija, jedan od posljednjih predstavnika liberalizma. Povijest ekonomskih doktrina od fiziokrata do naših dana (s C. Gideom).