Rio Grande značenje

Rio Grande (meks. Río bravo), rijeka u Sjevernoj Americi, duga 3057 km; izvire u Stjenjaku, utječe u Meksički zaljev. Dijelom granica između SAD i Meksika. Hidroelektrane; natapanje.