Rimljani značenje

Rimljani, narod iz latinsko-italičke (lat.-italske) narodnosne skupine, latinskoga govornog jezika. R. su se počeli formirati kao narod u polovici ← 1. tisućljeća na području Rima; i sami Latini, uspjeli su romanizirati svoje srodnike u Laciju, a s proširenjem rim. države i druge narode na tom području: Italike (Faliske, Oske, Umbre i dr.), Etruščane, Ligure, Kelte, Ilire (Japige i Mesape), južnotal. Grke i dr. Stvaranjem velikoga imperija (od ← 3. st. do propasti Zapadnorimskoga Carstva 476) R. su romanizirali područja današnje Španjolske, Portugala, Francuske, Belgije, Italije s otocima, Švicarske, Balkana, Rumunjske, JZ Njemačke, Austrije i dr. Provalom Gota, Vandala, Huna i dr. naroda, stvaraju se na ruševinama Rimskoga Imperija nove državne tvorevine; stapanjem Rimljana i romaniziranoga pučanstva te osvajača od 5. st. nastaju novi romanski narodi (→ Romani; romanski jezici). Rimljani su kao narod nestali, ali se njihov latinski jezik dugo zadržao u Europi kao jezik znanosti, administracije i Kat. crkve.