rijeka značenje

rijeka, prirodni vodotok koji pod utjecajem gravitacije teče koritom što ga je sama udubila; može biti trajna, periodična i epizodna; koristi se za plovidbu, umjetno natapanje i kao izvor energije.