Rijeka značenje

Rijeka, grad i gl. hrv. luka, na ušću Rječine u Riječkom zaljevu; 143 800 st. Županijsko središte i sjedište Riječke nadbiskupije. Brodogradnja, ind. brodske opreme, torpeda, dizelskih motora, papira, tekstila, drvnih i prehr. proizvoda, rafinerija nafte. Medicinski, ekon. i pedagoški fakultet, visoka pomorska škola, kazalište, muzej, drž. arhiv i knjižnica. Kulturnopov. spomenici: slavoluk iz 1. st., gradski toranj sa satom iz 15. st., stara gradska vijećnica iz 15. st., tvrđava Trsat iz 13. st. Turizam (kongresni, vjerski). Zračna luka na Krku. – pov Prapov. naselje; rim. municipij Tarsatica; od kraja 7. st. pod hrv. vlašću; poslije u rukama različitih feudalaca i od 1466. Habsburgovaca. Potkraj 16. st. R. je stekla autonomiju, a od 1719. slobodna je luka; 1776. s Hrv. primorjem čini Ugarsko primorje. Nakon franc. i austr. uprave uključena u civilnu Hrvatsku (1822). God. 1848. podržava Madžarsku revoluciju, na što je zaposjedaju trupe bana Jelačića koji postaje njezinim guvernerom. 1919. R. su okupirale D’Annunzijeve trupe; Rapallskim ugovorom (1920) proglašena je Slobodnom državom; Rimskim sporazumom pala je pod Italiju (1924–43). 3. 5. 1945. pripojena je Hrvatskoj.