Rigutini značenje

Rigutini, Giuseppe (1829–1903), tal. leksikograf; član Accademia della crusca; priredio za izdavanje više rječnik. pa i Rječnik sinonima N. Tommasea. S O. Bulleom napisao Novi talijansko-njemački i njemačko-talijanski rječnik.