Richards značenje

Richards, Ivor Armstrong (1893–1979), engl. knjiž. teoretičar i pjesnik; djelima iz estetike i semantike (Temelji estetike; Načela književne kritike; Filozofija retorike) postavio zasade »nove kritike« koju gradi na psiholingvističkim temeljima.