ribosomi značenje

ribosomi, sitna zrnca u citoplazmi i staničnoj jezgri, građena od bjelančevina i ribonukleinskih kiselina; u njima se zbiva sinteza bjelančevina. Nalaze se u svim biljnim i životinjskim stanicama osim u eritrocitima sisavaca.