ribarstvo značenje

ribarstvo, privr. grana koja obuhvaća različite djelatnosti, od tehn. sredstava koja se upotrebljavaju u ribolovu do kompleksnoga iskorišćivanja i preradbe ulova.