Ribar značenje

Ribar, Ivo Lola (1916–43), hrv. političar, komunist; od 1939. vođa Saveza komunističke omladine Jugoslavije; poginuo na Glamočkom polju.