Rheinland-Pfalz značenje

Rheinland-Pfalz, federalna jedinica u Z dijelu Njemačke; 19 847 km2, 4 058 000 st. Upravno središte Mainz. Vinogradarstvo, voćarstvo, šumarstvo; turizam. Prehr., drvna, metalna, kem. ind.; proizvodnja kvalitetnih vina.