rezus-faktor značenje

rezus-faktor (Rh-faktor; lat.), nasljedno obilježje eritrocita; prisutnost posebnoga aglutinogena u krvi majmuna rezusa i većine (85%) ljudi. Negativan r.-f. može uzrokovati teškoće pri transfuziji, a i u razvoju fetusa, ako majka ima negativan r.-f. a otac pozitivan. Otkrili su ga 1940. K. Landsteiner i A. S. Wiener u krvi majmuna Macaco rhesus.