rezolucija značenje

rezolucija (novolat.). 1. Proglas, rješenje, zaključak kongresa, skupštine i sl. o pitanjima od općega interesa. 2. fiz → razlučivanje.