rezervoar značenje

rezervoar (franc.), spremnik za veće količine neke tekućine; izrađuje se od lima, betona, plastičnih materijala ili drva.