rezervat. značenje

rezervat. 1. Teritorij zaštićen zakonom od bilo kakva oštećivanja ili preinačivanja radi očuvanja i proučavanja rijetkih prirodnih osobitosti. Rezervat prirode, područje neizmijenjene ili neznatno izmijenjene prirode, gdje su zbog višestrukih općih interesa isključene sve ili samo neke čovjekove djelatnosti, radi potpune ili djelomične konzervacije rijetkih, ugroženih ili izrazitih osobitosti žive ili nežive prirode; kategorije: strogi i specijalni rezervat. 2. Područje dodijeljeno domorocima da u njemu žive (npr. u SAD, Kanadi, Australiji i Novom Zelandu).