rezerva značenje

rezerva (lat.). 1. Pričuva, prištednja, zaliha; proračunska (budžetska) r., posebna stavka u proračunu predviđena za pokriće nepredviđenih rashoda. 2. Oprez, suzdržanost, ograda, povučenost, nepovjerljivost, zatvorenost. 3. Dio voj. sile koji se poziva pod oružje pretežito za rata, odn. ratnih priprema, pričuva.