Řezáč značenje

Řezáč, Václav (pr. prez. Voňavka) (1901–56), češ. romanopisac, feljtonist, pisac knjiga za mladež. Između I. i II. svj. r. dao sugestivne likove osamljenih ljudi, svijet koji traži izlaz iz »slijepe ulice«. Crno svjetlo; Svjedok; Prijelom.