retorzija značenje

retorzija (lat.), uzvrat na uvredu, osobito djelatnosti što ih jedna država poduzima protiv druge kao odgovor na pritisak ili na povredu ekon. interesa; protumjera, protuudarac, odmazda. Usp. represalije.