retinol značenje

retinol (vitamin A, akseroftol), C20H30O, antiinfekcijski vitamin; žuti prizmasti kristali niska tališta, topljivi u org. otapalima, mastima i uljima; osjetljiv na povišenu temp. i kisik; nastaje u organizmu iz karotena; ima ga u ribljem ulju, jetri i mlijeku; pomanjkanje u hrani uzrokuje noćno sljepilo.