retabl značenje

retabl (franc. iz lat.), u Kat. crkvi, vertikalni dio oltara iznad menze; u njegovu arhitektonsku strukturu uklopljeni su kipovi, slike i reljefi. U gotici često ima oblik krilnoga (sklopivoga) oltara.