Restek značenje

Restek, Josip (1915–87), hrv. slikar i grafičar; od figuralnoga izraza usmjeruje se apstrakciji istražujući slobodnije mogućnosti izražavanja u grafici.