restauracija značenje

restauracija (lat. preko njem.). 1. Obnavljanje, vraćanje na stari oblik, uspostava staroga poretka. 2. Popravak oštećene građevine, kipa ili slike; → zaštita spomenika. 3.→ restoran.