responzorij značenje

responzorij (novolat.), u kat. liturgiji, naizmjenično pjevanje (recitiranje) liturgijskih tekstova između solista (svećenika) i zbora (vjernika).