reš značenje

reš (hebr.: glava), dvadeseto slovo feničkoga i hebr. alfabeta.