res nullius značenje

res nullius (lat.), ničija stvar.