repnjaci značenje

repnjaci (Appendicularia), razred pelagičkih plaštenjaka valjkasta prozirna tijela (do 1 cm) dugačka repa; svitak ostaje sačuvan za čitava života; raširena vrsta: Oikopleura cophocerca.