repatrijacija značenje

repatrijacija (kasnolat.), povratak ili upućivanje u domovinu, odn. zemlju državljanstva (npr. ratnih zarobljenika ili izbjeglica).