reostat značenje

reostat (grč.), otpornik s prilagodljivim otporom; služi za regulaciju jakosti el. struje u nekom krugu.