reosiguranje značenje

reosiguranje, ugovor između dvaju ili više osiguratelja prema kojemu se svi ili samo neki od njih obvezuju da će naknaditi dio svote što ju je jedan od njih morao platiti na temelju ugovora o osiguranju sklopljena sa svojim osiguranikom.