renta značenje

renta (franc.), 1. dohodak što ga u novcu (ili naturi) redovito stječe rentijer, bez vlastita rada, a na temelju naslijeđa ili vlasništva nad nekretninama; 2. dohodak što ga u obliku dividende donosi kapital uložen u dioničko društvo.