rendgen značenje

rendgen (znak R ili r), stara jedinica ekspozicijske doze ionizirajućega zračenja, iznosi r = 2,58 · 10–4 C/kg. Naziv po njem. fizičaru W. C. Röntgenu.