Relay značenje

Relay, naziv aktivnih am. telekomunikacijskih satelita koji su služili za prijenos međukontinentalnih i prekooceanskih emisija.