rekta značenje

rekta (lat.), vrsta mjenice, vrijednosnoga papira (neprenosivoga ili na imenovanu osobu); rekta-klauzula, klauzula kojom se vrijednosni papiri »po naredbi« pretvaraju u vrijednosne papire »na ime«, tako da se mogu prenositi cesijom ili nasljedstvom.