rekonstrukcija značenje

rekonstrukcija (novolat.). 1. Obnova, ponovno uspostavljanje nekadašnjega stanja; preuređenje na novim načelima; obnavljanje oštećenih ili propalih umj. i pov. spomenika, dokumenata. 2. lingv uspostavljanje vjerojatnoga oblika nekoga jezičnog elementa (os. riječi) koji nije izravno zabilježen, a na temelju usporedbe među odgovarajućim elementima u srodnim jezicima, ili pak među elementima na različitim razvojnim fazama istoga jezika.