rejon značenje

rejon (engl.), filamentna kemijska celulozna vlakna (→ kemijska vlakna) i predivo od takvih vlakana.