reguliranje značenje

reguliranje (lat. preko njem.). 1. Upravljanje, ugađanje, udešavanje, prilagođivanje; tehn dovođenje ili održavanje neke veličine (npr. napona, temperature, broja okretaja, tlaka) na traženu vrijednost; obavlja se ručno ili automatski preko regulatora. 2. Sređivanje; r. vodenih tokova, sustav mjera kojima se postiže ili poboljšava plovnost vodotoka, a okolno se područje zaštićuje od poplava.