Régnier značenje

Régnier, Mathurin (1573–1613), franc. pjesnik; satirik, sljedbenik Horacijev; njegova satira o Hipokritu poslužila je Molièreu za Tartuffea.