regionalizacija značenje

regionalizacija, proces određivanja (izdvajanja) regija temeljem određenih kriterija; uvjetno- homogena (težnju daje prirodno-geogr. obilježjima) i nodalno-funkcionalna regionalizacija (težnja na veličini naselja i organizacijskoj povezanosti prostora).