reggae značenje

reggae (engl.), vrsta zabavne glazbe nastala na Jamajci o. 1960. iz karipskih glazb. i plesnih vrsta (mento, kalipso, rumba), na koje je djelovao am. rock, s tekstovima oslonjenima na jamaički pokret → rastafarijanizam (govore o povratku raspršenoga naroda u Afriku pod okriljem diviniziranoga etiopskoga rasa Tafarija Makonnena – potonjega negusa Hailea Selassija). R. se proširio Europom iz Velike Britanije, u koju su ga donijeli mnogobrojni useljenici iz Jamaike.