regalna prava značenje

regalna prava (regalije) (lat.), u feudalizmu, prava koja su pripadala jedino kralju (zakonodavno pravo, sudovanje, carine, kovanje novca).