refundacija značenje

refundacija (lat.), povrat novca, duga; naknada.