Reformatski značenje

Reformatski, Aleksandr Aleksandrovič (1900–78), rus. lingvist. Jedan od utemeljitelja moskovske fonološke škole; objavio radove o fonologiji, morfonologiji, semiotici i primijenjenoj lingvistici. Uvod u lingvistiku.