reformacija. značenje

reformacija. 1. Pokret za mijenjanje, obnovu ili usavršavanje postojećega stanja. 2. pov skupni naziv za vjerske pokrete, izazvane gospodarstvenim i društvovnim promjenama u 16. st., kojima je bio cilj preuređenje Crkve, ograničenje papinske vlasti, povratak prvotnomu kršć. nauku, bogoslužje na nar. jeziku; suž protestantska r., pokret Martina Luthera koji se završio raskolom Zapadne crkve i osnutkom mnogobrojnih od Rima neovisnih nac. (protestantskih, evangeličkih) crkava.