refleksija značenje

refleksija (lat.). 1. fiz pojava odbijanja valova na granici dvaju sredstava; ako se upadni val predoči zrakom, tada je reflektirana zraka u ravnini upadne zrake i okomice na granicu, a kutovi su obiju zraka prema okomici jednaki. Totalna r., reflektiranje sveukupne svjetlosti pri prijelazu u optički rjeđu tvar i velikim upadnim kutovima. 2. psih i filoz misaono, razumsko osvrtanje, razmišljanje, rasuđivanje.