redukcija značenje

redukcija (lat.). 1. Smanjenje, ograničenje. 2. lingv slabljenje vokala u nenaglašenim slogovima (u nekim jezicima). 3. U logici, svođenje na prvu silogističku figuru; reductio ad absurdum, vrsta dokaznoga postupka kojim se otkriva besmisao i time dokazuje neodrživost određene teze. 4. kem proces pri kojem se povećava broj negativnih naboja atoma; u užem smislu, proces oduzimanja kisika; supr oksidacija. 5. U geodeziji, usklađivanje različitih izmjerenih veličina na neku određenu osnovu (npr. na srednju razinu mora).